C&C – Staviteľstvo a obchod

Zoznam vybraných realizovaných zákaziek

Bratislava

 • Dodávka okien, dverí, obkladov a zariadenie hlavnej šatne, barového pultu vo foyeri - na stavbu Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta
 • Administratívna budova firmy Hirocem na Hviezdoslavovom námestí
 • Repasáž a výroba kópii dobových dverí pre firmu Reas na Štúrovej ulici
 • Reštaurovanie cukrárne Mayer<>
 • Portál pre kaviareň Maximilian na Hlavnom námestí
 • Portály, exteriérové a interiérové dvere na Župnom dome na Hlavnom námestí
 • Nahrávacie štúdia STV
 • Komplexná rekonštrukcia a reštaurovanie stol. výr. na Štefánikovej ul. 6,6A
 • Portál, okná a interiérové dvere na Panenskej 6
 • Portály do nádvoria Starej radnice

Kaštiel Belá pri Štúrove

 • Výroba kópii okien a dverí na rekonštrukciu barokového kaštieľa

Kaštiel Tomkovce

 • Výroba kópii okien, portálov, interiérových dverí, dobových obkladov, schodov, ako aj zariaďovacích predmetov